100% PURE Blog

Kate Kwok
五大維他命 眼紋速速清

五大維他命 眼紋速速清

唔想對眼成日好似「紋」身咁?認住呢五種維他命,對抗眼紋無難度!

繼續閱讀 →


Kate Kwok
你乜「水」?原來洗米水都可以亮肌?

你乜「水」?原來洗米水都可以亮肌?

識用洗米水,從此告別黑班、暗啞肌!唔洗再驚曬太陽受自由基侵害~

繼續閱讀 →